Loading

Fietsdeal

Waar is er plaats voor twee wielen in onze stad? JONGCD&V Antwerpen engageert zich voor de fietsdeal. Een deal die we sluiten met elke fietser in deze stad omdat er nog veel werk aan de winkel is in Antwerpen.

De Fietsdeal De Fietsdialoog

De fietsdeal voor Antwerpen

Veiligheid boven doorstroming

Optimale doorstroming mag geen argument zijn om een verbetering van de infrastructuur tegen te houden die het voor fietsers veiliger maakt. Zone 50 op de belangrijkste verkeersassen en verbindings-/doorgangswegen is meer dan voldoende om een vlotte doorstroming te behouden. Op…..

Fietsdeal

Waar is er plaats voor twee wielen in onze stad? JONGCD&V Antwerpen engageert zich voor de fietsdeal. Een deal die we sluiten met elke fietser in deze stad omdat er nog veel werk aan de winkel is in Antwerpen.

Fietsinfrastructuur

Ondanks de verdubbeling van het aantal fietsers is de infrastructuur amper gevolgd. Een algemene infrastructuurverbetering dringt zich op, wij ijveren voor volgende werkpunten: De fiets ongescheiden met gemotoriseerd vervoer tegen 50 km/u de baan opsturen is niet meer van deze…..

#KoningFiets

Van het allergrootste belang is het wederzijds respect tussen verkeersgebruikers. De fiets wordt belangrijker in het verkeer en moet een correcte plek krijgen op de weg. Wij staan achter Koning Fiets, maar niet achter Keizer Fiets die de baan volledig…..

Voorbeeldfunctie

Politici en ambtenaren moeten zelf het goede voorbeeld Jong CD&V engageert zich ertoe de eigen verplaatsingen in de binnenstad zoveel mogelijk met de fiets uit te voeren.      Wil je dit principe ook in Antwerpen gerealiseerd zien, of heb…..

Fietsalternatief

Antwerpen is de thuisbasis van enkele ongeziene infrastructuurprojecten die nog jaren zullen duren. Deze werken als opportuniteit gebruiken om de fiets als alternatief te laten herontdekken, is een aspect waar verder op ingezet moet worden. De werken in Antwerpen hadden…..

Fietsvloot

Om scholen meer het fietsgebruik te laten stimuleren en de mobiliteitsbeperkingen van hun werking te verminderen, proberen we hen te faciliteren in de aankoop van fietsen. Op deze manier kopen zij op een voordeligere manier een eigen fietsvloot. Veel scholen…..

Fietstelpalen

We ijveren voor meer fietstelpalen op de invalswegen naar de stad. Op deze manier worden mensen gestimuleerd om meer de fiets te nemen, kunnen fietsers geïnformeerd worden en beschikt het bestuur over cruciale gegevens, zoals hoeveel fietsers uit welke richting…..

Infrastructuurscreening

Om een goed fietsnetwerk uit te bouwen is het belangrijk om de aanwezige infrastructuur te screenen. Binnen de fietsdialoog kunnen onveilige plaatsen aangeduid worden, maar dit moet uitgebreid worden met een zorgvuldige screening van de bestaande infrastructuur. Om daadwerkelijk iets…..

Fietsdialoog

We zetten in op een fietsdialoog waarbij alle inwoners van Antwerpen hun bekommernissen, ideeën, plannen, opmerkingen, … kunnen doorgeven. Met deze informatie kunnen we de fietstoestand in Antwerpen in kaart brengen en aanpakken.        Wil je dit principe…..