Fietsinfrastructuur

Ondanks de verdubbeling van het aantal fietsers is de infrastructuur amper gevolgd. Een algemene infrastructuurverbetering dringt zich op, wij ijveren voor volgende werkpunten:

  • De fiets ongescheiden met gemotoriseerd vervoer tegen 50 km/u de baan opsturen is niet meer van deze tijd. Wij ijveren voor een snelheidsregime van 30 km/u in steden en verblijfsgebieden. Doorgangswegen, invalswegen en centrale verkeersassen blijven 50 km/u maar worden voorzien van een afgescheiden en kwalitatieve fietsinfrastructuur.
  • Op belangrijke wegen waar het moeilijk is om zowel fietser, voetganger, openbaar vervoer als wagen te faciliteren, kijken we naar oplossingen met parallelle assen waar één of meerdere van deze vervoersmodi naar verschoven worden.
  • Niemand pakt de fiets zonder veilige stalling. We vragen voldoende fietsstallingen op het openbaar domein en veilige infrastructuur aan de stations. Hiermee gaan we ook de wildgroei van foutief gestalde fietsen op de openbare weg tegen.
  • Elke plek waar het fietspad onderbroken wordt en de fietser op de rijweg wordt geleid, moet uitgerust worden met een rugdekking voor de fietser. Dit kan bijvoorbeeld door bloembakken op rijweg te zetten, om zo conflicten te voorkomen tussen automobilisten en de invoegende fietser. Dit geeft ook ruimte aan meer groen in het straatbeeld.
  • Te weinig plekken zijn uitgerust met duidelijke oversteekplaatsen voor de fiets. Als fietser wil je geen voetgangers hinderen door het zebrapad te gebruiken. Dit maakt de fietser nog steeds een tweederangsburger op de openbare weg. Op de grote verkeersassen moeten fietsoversteekplaatsen worden gecreëerd naast de zebrapaden.
  • Om de veiligheid van de fietser te verbeteren, willen we dat alle fietspaden met voorrang op kruispunten volledig in het rood gemarkeerd worden met begeleidende fluorescerende witte belijning om de visibiliteit te verhogen zowel overdag als ’s nachts.
  • We streven naar comfortabele fietspaden, zowel qua breedte, materiaal en afscheiding van andere weggebruikers. Sneeuwvrij en vrij van geparkeerde auto’s. Schuine zijdes voor garages worden vermeden evenals hoge trottoirs bij kruispunten. Obstakels (borden, paaltjes, …) op het fietspad zijn een no go.
  • Op centrale punten proberen we publieke fietspompen en servicemateriaal te installeren, zodat niemand in zijn/haar mobiliteit beknot is bij pech. Deze publieke servicepunten staan onder beheer van de stad en worden gratis ter beschikking gesteld.
  • De meeste fietspendelaars naar Antwerpen moeten over een beperkt aantal invalswegen over de Ring, Singel of Albertkanaal/dokken. Deze invalswegen zijn vaak deel van de bestaande fietsostrades en zien dagelijks heel veel fietsverkeer. Deze fietspaden moeten verder uitgebouwd en bezien worden als kritieke infrastructuur.
  • We stellen in de toekomst een plan op dat de belangrijkste fietsverbindingen vastlegt binnen de verschillende Antwerpse wijken, tussen de wijken onderling en tussen de districten. Op deze manier wordt mankerende fietsinfrastructuur in kaart gebracht.

 

 Wil je dit principe ook in Antwerpen gerealiseerd zien, of heb je andere ideeën? Ga met ons in gesprek en doe mee aan de Fietsdialoog. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *