Integraal fietsbeleid

Beleid moet rekening houden met de keuzes van de verkeersgebruiker. Een goed fietsbeleid is een integraal fietsbeleid dat in alle beleidsdomeinen wordt opgenomen. Bij dit fietsbeleid hoort ook een budget dat volledig aan fietscomfort en -veiligheid gewijd wordt.

Het gebeurt te vaak dat de fiets bezien wordt als randfenomeen binnen gemeente- en districtsbesturen. Momenteel is enkel de schepen van mobiliteit bezig met de fiets, terwijl het relevant is voor meerdere beleidsdomeinen (denk maar aan de lokale middenstand, cultuur, onderwijs, …). Een recente infobrochure van de Fietersbond geeft weer welke aspecten elke schepen binnen het eigen beleidsdomein kan opnemen om de fiets beter te faciliteren. Wij scharen ons ook achter een dergelijke overstijging van de bevoegdheden. Geen verschillende eilandjes, per beleidsdomein, maar als integrale visie.

 

 Wil je dit principe ook in Antwerpen gerealiseerd zien, of heb je andere ideeën? Ga met ons in gesprek en doe mee aan de Fietsdialoog. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *