Veiligheid boven doorstroming

Optimale doorstroming mag geen argument zijn om een verbetering van de infrastructuur tegen te houden die het voor fietsers veiliger maakt.

Zone 50 op de belangrijkste verkeersassen en verbindings-/doorgangswegen is meer dan voldoende om een vlotte doorstroming te behouden. Op deze wegen wordt een duidelijke, afgescheiden en veilige voorziening voor fietsers en voetgangers voorzien. Indien dit echt niet mogelijk is en er is een directe parallelle straat aan de verkeersas, wordt deze ingericht als fietsstraat met zone 30. Alle andere wegen in de stad en verblijfsgebieden moeten zone 30 worden. De redenering hiervoor is drieledig.

Een eerste en belangrijk aspect is de verkeersveiligheid, trager rijden maakt de straat veiliger voor zwakke weggebruikers. Een auto die een voetganger of fietser aanrijdt bij 50 km per uur, geeft 70% kans op een dodelijke afloop. Indien de snelheid wordt teruggedrongen tot 30 km per uur is de kans op een desastreuze afloop nog om en bij de 5%. Steden zijn per definitie grotendeels woonzones en trekken steeds meer zwakke weggebruikers aan, maar vele straten zijn niet uitgerust met toereikende voet- of fietspaden, wat talloze conflicten oplevert tussen auto en fiets. Het is niet meer van deze tijd om gemotoriseerd verkeer tegen 50 km per uur tezamen met fietsers ongescheiden op de baan te sturen.

Ten tweede zorgt trager verkeer ook voor een betere doorstroming en leefbaarheid. De steden zijn dichtgeslibd door de toename van het gemotoriseerd verkeer. In het straatbeeld is het eerder regel dat er na stilstand snel wordt opgetrokken tot 50 km per uur om even later terug te moeten afremmen voor een licht of stilstaand verkeer. Bij een regime van 30 km per uur wordt verkeer dat zich met horten en stoten voortbeweegt, en zo nodeloos veel uitstoot genereert op, vermeden en wordt er een vlottere doorstroming verwezenlijkt.

Tenslotte zorgt trager rijden voor een verbetering in wooncomfort. Onderzoek toont aan dat het aangenamer wonen is in een straat waar de snelheid herleid is tot 30 km per uur. Voldoende handhaving om dit te implementeren is ook van groot belang, gezien de gemiddelde snelheid in zone 30’s in Vlaanderen 43 km/u bedraagt.

 

 Wil je dit principe ook in Antwerpen gerealiseerd zien, of heb je andere ideeën? Ga met ons in gesprek en doe mee aan de Fietsdialoog. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *